Συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για επιλογή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία»

Δείτε εδώ την απόφαση συγκρότησης Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την επιλογή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία», σύμφωνα με το άρθρο 163 του ν. 4957/2022.