Γραμματεία Τμήματος
Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία για θέματα όπως: πληροφορίες που αφορούν τις ημερομηνίες και τη διαδικασία των εγγραφών, επιλογή μαθημάτων, διαδικασία μετεγγραφών, σίτισης, στέγασης, έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βιβλιαρίου ιατρικής περίθαλψης κ.ά.
Για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων online ή την αναζήτηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ από τη Γραμματεία, δείτε ΕΔΩ.
Ηλεκτρονική διεύθυνση: history-archaeology@ia.uoc.gr
Προσοχή: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον πανεπιστημιακό λογαριασμό τους για να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία.
Ώρες υποδοχής και εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών και λοιπού κοινού:
κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 10:00-13:00 (εκτός αργιών).
Τηλεφωνικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00-14:00):
– προπτυχιακές σπουδές: Βασιλική Κασίμη, τηλ. 28310 77337
– μεταπτυχιακές σπουδές: Αναστασία Τζανουδάκη, τηλ. 28310 77379
Φαξ Γραμματείας: 28310 77338
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Οδός Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, Γάλλος
741 00 Ρέθυμνο