Ανασκαφές

Οι αρχαιολογικές έρευνες του Τμήματος καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας του Τμήματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ειδικεύονται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύονται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή τους στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, τη νήσο Γαύδο, τα Ροδαφνίδια της Λέσβου και το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης.