Διδάσκοντες

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας (Κατεύθυνση Σπουδών Α1 ή Α)

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων (Κατεύθυνση Σπουδών Α2 ή Α)

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (Κατεύθυνση Σπουδών Α)

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης (Κατεύθυνση Σπουδών Β)

Fulbright Fellow, εαρινό εξάμηνο 2018/19

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2018/19