Διδάσκοντες

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας (Κατεύθυνση Σπουδών Α1 ή Α)

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων (Κατεύθυνση Σπουδών Α2 ή Α)

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (Κατεύθυνση Σπουδών Α)

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης (Κατεύθυνση Σπουδών Β)

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες ακαδημαϊκού έτους 2023-24