Νικηφόρος Τσουγκαράκης

Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκής Μεσαιωνικής Ιστορίας
E-mail: tsougarakis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 71
Τηλέφωνο: 0030 28310 77362
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 14.30-15.30 και Τρίτη 12.30-13.30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Σύντομο βιογραφικό

Ο Νικηφόρος Τσουγκαράκης εκπόνησε το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του στο Institute for Medieval Studies του Πανεπιστημίου του Ληντς. Η διδακτορική του διατριβή, υπό την εποπτεία του Graham Loud και του Peter Lock και με χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, εξέτασε την ιστορία των δυτικών μοναχικών ταγμάτων στη λατινοκρατούμενη Ελλάδα. Αφού έλαβε το διδακτορικό του (2008), δίδαξε μεσαιωνικά λατινικά στο Πανεπιστήμιο του Ληντς και μεσαιωνική παλαιογραφία στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, προτού διοριστεί στο Πανεπιστήμιο του Edge Hill ως λέκτορας και στην συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας. Το 2022 διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις Λατίνων και Ελλήνων κατά τον ύστερο μεσαίωνα. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ιστορία των λατινικών ταγμάτων, και ειδικά των Φραγκισκανών, στην ανατολική Μεσόγειο. Τον ενδιαφέρει επίσης η ιστορία των προσκυνηματικών ταξιδιών στους Αγίους Τόπους κατά την ύστερη μεσαιωνική εποχή. Μεταξύ άλλων, έχει γράψει για την απονομή δικαιοσύνης στη βενετική Κρήτη, για την αίρεση των Φρατιτσέλι στον ελλαδικό χώρο, για τις σχέσεις των Λατίνων προσκυνητών με τους Χριστιανούς της Ανατολής και για τo ρόλο της Δ΄ Συνόδου του Λατερανού στην οργάνωση της εκκλησίας στη φραγκοκρατούμενη Ελλάδα.

Έχει συγγράψει το The Latin Religious Orders in Medieval Greece, 1204-1500 (Turnhout: Brepols, 2012)· και έχει συνεπιμεληθεί (μαζί με τον Peter Lock) το Companion to Latin Greece (Leiden: Brill, 2015).