Φυσιογνωμία

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουμε στόχο να διδάξουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσουμε στη σχετική έρευνα. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος μας είναι επίσης να αποφύγουμε μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Στα μαθήματα που προσφέρουμε στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόμαστε σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουμε και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 και θεωρήθηκε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Βλ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας | Π. Συνοδινού, ΠΜΣ Βυζαντινές & Μεσαιωνικές Σπουδές – Βυζαντινή Αρχαιολογία & Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης | 31/5/24 @ 12:00 μ., αίθ. 56

22 Μαΐου, 2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σας καλεί την Παρασκευή...

Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Φωτογραμμετρίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

21 Μαΐου, 2024

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδίου και Φωτογραμμετρίας με τίτλο «Από την Ανασκαφή στη δημοσίευση» θα διεξαχθεί από τις 25 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2024, στο Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας και...

Τελευταία αναπλήρωση παράδοσης ΑΙΣ176 (διδάσκων: Α. Παπιομίτογλου): 25/5 @ 13:30, αμφιθ. Β

21 Μαΐου, 2024

Η τελευταία αναπλήρωση της παράδοσης ΑΙΣ 176 "Πτολεμαϊκή και Ρωμαϊκή Αίγυπτος" θα γίνει το Σάββατο 25/5, 13:30-16:30, Αμφιθέατρο Β. Διδάσκων:...