Φυσιογνωμία

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουμε στόχο να διδάξουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσουμε στη σχετική έρευνα. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος μας είναι επίσης να αποφύγουμε μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Στα μαθήματα που προσφέρουμε στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόμαστε σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουμε και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 και θεωρήθηκε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Βλ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Σεμινάριο & εργαστήρια: AΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

22 Φεβρουαρίου, 2024

Άνθρωποι και ζώα στην αρχαιότηταΣεμινάριο & εργαστήριαΜουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας ΚανελλοπούλουM.H. Wiener Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην ΑθήναΕλληνικό Ανοικτό...

Ανακοίνωση επιλεγέντων και τοποθετήσεων για τη Διδακτική Άσκηση

22 Φεβρουαρίου, 2024

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα ονόματα των επιλεγέντων για τη Διδακτική Άσκηση φοιτητών/τριών της Φιλοσοφικής Σχολής για το εαρινό...

Ανακοίνωση για μεταπτυχιακό σεμινάριο ΟΤΤ 109 και παράδοση ΤΟΥ 227

22 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοινώνεται πως το μεταπτυχιακό σεμινάριο ΟΤΤ 109 και η παράδοση ΤΟΥ 227 δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024,...