Φυσιογνωμία

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουμε στόχο να διδάξουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσουμε στη σχετική έρευνα. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος μας είναι επίσης να αποφύγουμε μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Στα μαθήματα που προσφέρουμε στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόμαστε σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουμε και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 και θεωρήθηκε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Βλ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

4η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/ριών – Letter of Intent

12 Ιουνίου, 2024

Παρακαλούνται όσοι και όσες επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στην 4η προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/ριών να αποστέλλουν στη Γραμματεία...

2η ανακοίνωση για την επιτόπια έρευνα στη Γαύδο (Αύγουστος 2024)

10 Ιουνίου, 2024

Δείτε εδώ τη δεύτερη ανακοίνωση σχετικά με την Επιτόπια έρευνα στη Γαύδο (Αύγουστος 2024).

Ανασκαφή Αρκεσίνης στην Αμοργό

10 Ιουνίου, 2024

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανασκαφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην Αρχαία Αρκεσίνη/Μεσαιωνικό Καστρί της Αμοργού...