Φυσιογνωμία

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουμε στόχο να διδάξουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσουμε στη σχετική έρευνα. Δίνουμε έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος μας είναι επίσης να αποφύγουμε μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Στα μαθήματα που προσφέρουμε στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόμαστε σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουμε και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Το Τμήμα έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) το 2010 και θεωρήθηκε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας (Βλ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης).

Βίντεο παρουσίασης υποδομών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης για επανέναρξη εκπαιδευτικής διαδικασίας και εξεταστική περίοδο

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εξεταστική περίοδο.

Ανακοίνωση – Υπενθύμιση για εγγραφή στην πλατφόρμα edupass ενόψει έναρξης εξεταστικής διαδικασίας

Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στην εξεταστική διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr). Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με φυσική παρουσία στην...

Ανακοίνωση για links της ιστοσελίδας μας με ύποπτες ανακατευθύνσεις σε άλλες σελίδες

Tις τελευταίες ημέρες μέσω ορισμένων links της ιστοσελίδας του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνονται ύποπτες ανακατευθύνσεις σε άλλες σελίδες που δεν ανήκουν...