Δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και Ebook Central Academic για 3 μήνες

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ακαδημαϊκών, μαθησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο του κορωνοϊού, η ProQuest παρέχει στα μέλη του ΠΚ δωρεάν πρόσβαση στην ProQuestOneLiterature και την EbookCentralAcademic για 3 μήνες. Η…

Εξ αποστάσεως μαθήματα Παρασκευά Ματάλα

Ο Παρασκευάς Ματάλας έχει ξεκινήσει τα εξ αποστάσεως μαθήματα, μέσω του Microsoft Teams, σύμφωνα με το πρόγραμμα: Παράδοση: Ελληνική ιδεολογία και ιστοριογραφία στον 19ο αιώνα (ΙΝΧΑ-160), Δευτέρα, 11:30-14:30. Σεμινάριο: H ιστορία μέσα από…

Παράδοση μέσω τηλεδιάσκεψης ΠΑΡΑ181 διδάσκουσας κ. Κ. Κόπακα

Η παράδοση μέσω τηλεδιάσκεψης του μαθήματος ΠAΡΑ 181 Καλειδοσκόπιο της Μινωικής Αρχαιολογίας V προβλέπεται να γίνεται με χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams από την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 στις 2.30…

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της παράδοσης ΒΑΡ410 (Χ. Τσιγωνάκη)

Η παράδοση ΒΑΡ410 θα προσφέρεται με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε Τρίτη 11:30-14:30. Η πρώτη εξ αποστάσεως παράδοση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31…

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος ΤΟΥ 145 (Αναστασόπουλος)

Η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραδόσεων του μαθήματος ΤΟΥ 145 (Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η κοινωνία της στο σχήμα της σχέσης «Ανατολής-Δύσης») θα γίνει με τη συνδυαστική χρήση ασύγχρονης και…

Ανακοίνωση της διδάσκουσας κ. Τ. Κορνέζου για το σεμινάριο ΙΤΔ 345

Το σεμινάριο ΙΤΔ345 θα προσφέρεται με τη χρήση της πλατφόρμας microsoft-teams κατά τις ημέρες σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου, κάθε Τέταρτη 5.30-8.30. Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί…

Ανακοίνωση της διδάσκουσας κ. Τ. Κορνέζου για την παράδοση ΙΤΔ 122

Η παράδοση ΙΤΔ 122 θα συνεχίσει να προσφέρεται μέσω του e-learn και επικουρικά με τη χρήση της πλατφόρμας microsoft-teams. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων στο e-learn…