Οργάνωση

Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): history-archaeology @ ia.uoc.gr

Φαξ: 0030-28310-77338

Διοίκηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Παυλίνα Καραναστάση – Καθηγήτρια

Τηλ.: 28310 77335, email: karanastasi @ uoc.gr

 

 

Αναπληρωτής Προέδρου: Σωκράτης Πετμεζάς – Καθηγητής

Τηλ.: 28310 77366, email: petmezas @ uoc.gr

 

 

Γραμματέας Τμήματος: Σταυρούλα Κρητικάκη, 28310 77336, kritikaki @ uoc.gr

Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος: 

Βασιλική Κασίμη, ΕΤΕΠ [για προπτυχιακές σπουδές]

Τηλ.: 28310 77337, email: kasimi @ uoc.gr

 

Αναστασία Τζανουδάκη [για μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές],

Τηλ.: 28310 77379, email: tzanoudaki @ uoc.gr

Τομείς:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 τομείς:

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.

Διευθύντρια: Ελένη Σακελλαρίου

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

www.facebook.com/istorianeoteron/

Διευθυντής: Γιάννης Κοκκινάκης

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης:

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.

Διευθύντρια: Χριστίνα Τσιγωνάκη

Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

Διευθύντρια: Παυλίνα Καραναστάση (ως πρόεδρος του Τμήματος)

 

Επιτροπές-Διευθυντές/ντριες:

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Αντώνης Αναστασόπουλος, Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Τιτίνα Κορνέζου, Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ): Σωκράτης Πετμεζάς (Συντονιστής), Παυλίνα Καραναστάση, Κώστας Βλασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, Γιάννης Κοκκινάκης, Τιτίνα Κορνέζου, Αριάδνη Γκαζή

Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Μ.Σ.: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία: Νένα Γαλανίδου, Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Αντώνης Αναστασόπουλος, Οθωμανική Ιστορία: Ηλίας Κολοβός, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Σωκράτης Πετμεζάς, Ιστορία της Τέχνης: Ευγένιος Ματθιόπουλος

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Πρόεδρος: Παναγιώτης Ιωάννου
Μέλη: Α. Αναστασόπουλος, Ε. Ζέη, Χ. Τσιγωνάκη, Μ. Σαρηγιάννης, Α. Δελής, Γ. Σπυρόπουλος

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή ΠΜΣ “Οθωμανική Ιστορία” (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Διευθυντής και Πρόεδρος Σ.Ε: Η. Κολοβός, Αναπληρωτής Διευθυντής: Σ. Πετμεζάς, Πρόεδρος ΕΔΕ: Α. Αναστασόπουλος, Σ.Ε: Η. Κολοβός, Α. Αναστασόπουλος, Σ. Πετμεζάς, Ε. Ζέη, Μ. Σαρηγιάννης, Μέλη: Δ. Κυρίτσης, Γ. Σπυρόπουλος

Επιτροπή Ασφάλειας (Καθαριότητας-Χώρων): Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων-Erasmus: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Υπεύθυνος Διαδικτύου και Ιστοσελίδας: Αριάδνη Γκαζή