Οργάνωση

Πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του τμήματος.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): history-archaeology @ ia.uoc.gr

Φαξ: 0030-28310-77338

Διοίκηση:

Πρόεδρος Τμήματος: Ελευθερία Ζέη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τηλ.: 28310 77335, email: zei @ uoc.gr

Γραμματέας Τμήματος: Σταυρούλα Κρητικάκη, 28310 77336, kritikaki @ uoc.gr


Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος: 

Βασιλική Κασίμη, ΕΤΕΠ [για προπτυχιακές σπουδές]

Τηλ.: 28310 77337, email: kasimi @ uoc.gr

 

Αναστασία Τζανουδάκη [για μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές],

Τηλ.: 28310 77379, email: tzanoudaki @ uoc.gr

Συνέλευση Τμήματος:

Δείτε ΕΔΩ την πράξη Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 | 5/6/2024


Δείτε ΕΔΩ την πράξη Ανασυγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 | 23/2/2024


Δείτε ΕΔΩ τη Συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 | 4/9/2023

Τομείς:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 τομείς:

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Καλύπτει τη μελέτη της ιστορίας του αρχαίου μεσογειακού κόσμου, με έμφαση στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, της μεσαιωνικής Ευρώπης και του Βυζαντίου, καθώς και του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.

Διευθυντής: Κώστας Βλασόπουλος

Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, με έμφαση στην ιστορία της ελληνικής κοινωνίας κατά τους τελευταίους αιώνες, και των σχέσεών της με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Εγγύς Ανατολή.

www.facebook.com/istorianeoteron/

Διευθύντρια: Ελευθερία Ζέη

Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης:

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ελλαδικού και του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, καθώς και εκείνο της Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης.

Διευθύντρια: Παναγιώτα Κορνέζου

Τομέας Ανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών:

Έχει ως αντικείμενο την ιστορία της Ασίας, με έμφαση στην τουρκική και αραβική ιστορία, καθώς και της Αφρικής από την εμφάνιση του ισλάμ και εξής.

Διευθυντής: Ηλίας Κολοβός (ως πρόεδρος του Τμήματος)

 

Επιτροπές-Διευθυντές/ντριες:

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών: Κατερίνα Δαλακούρα, Παναγιώτης Ιωάννου, Δημήτρης Κυρίτσης,  Δημήτρης Μποσνάκης, Χριστίνα Τσιγωνάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ):

Όπου (α) = Μέλη ΔΕΠ, (β) = Μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ και (γ) = Μέλος διοικητικού προσωπικού

Τακτικά μέλη: (α) Παναγιώτα Κορνέζου (συντονίστρια), Κωνσταντίνος Βλασόπουλος, Ηλίας Κολοβός, (β) Αριάδνη Γκαζή και (γ) Αναστασία Τζανουδάκη

Αναπληρωματικά μέλη: (α) Κωνσταντίνος Μουστάκας, Ελευθερία Ζέη, Ευγένιος Ματθιόπουλος, (β) Βασιλική Κασίμη και (γ) Σταυρούλα Κρητικάκη

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) για την εσωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ:

Τακτικά μέλη: Αντώνης Αναστασόπουλος, Νένα Γαλανίδου και Κωνσταντίνος Μουστάκας

Αναπληρωματικά μέλη:  Κωνσταντίνος Βλασόπουλος, Ελευθερία Ζέη και Παναγιώτης Ιωάννου

Διευθυντές/Διευθύντριες Π.Μ.Σ.: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία: Παρθένα Γαλανίδου, Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Ελένη Σακελλαρίου, Οθωμανική Ιστορία: Αντώνης Αναστασόπουλος, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία: Σωκράτης Πετμεζάς, Ιστορία της Τέχνης: Παναγιώτης Ιωάννου

Ορισμός Σ.Ε. των Π.Μ.Σ. με 2ετή θητεία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των Π.Μ.Σ.

ΠΜΣ Α.Μ.Κ.Ι.Α.: Π. Γαλανίδου, διευθύντρια, Σ.Ε.: Κ. Βλασόπουλος, Π. Γαλανίδου, Ά. Καρναβά, Δ. Μποσνάκης, Κ. Παναγοπούλου

ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές: Ε. Σακελλαρίου, διευθύντρια, Σ.Ε.: Δ. Κυρίτσης, Κ. Μουστάκας, Ε. Σακελλαρίου, Χ. Τσιγωνάκη, Θ. Μαΐλης

ΠΜΣ Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία:  Σ. Πετμεζάς, διευθυντής, Σ.Ε.: Ε. Ζέη, Ι. Κοκκινάκης, Η. Κολοβός, Π. Ματάλας, Σ. Πετμεζάς

ΠΜΣ Ιστορία της Τέχνης: Π. Ιωάννου, διευθυντής, Σ.Ε.: Ε. Ματθιόπουλος, Π. Ιωάννου, Π. Κορνέζου,  Δ. Μποσνάκης, Β. Φωσκόλου

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή ΠΜΣ «Οθωμανική Ιστορία» (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης και Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Α. Αναστασόπουλος διευθυντής, Μέλη: Α. Αναστασόπουλος, Ε. Ζέη, Η. Κολοβός, Δ. Κυρίτσης, Σ. Πετμεζάς, Μ. Σαρηγιάννης, Ι. Σπυρόπουλος

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Κ. & Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ): Πρόεδρος: Π. Ιωάννου
Μέλη: Ε. Ζέη, Π. Ιωάννου, Ι. Κοκκινάκης, Χ. Τσιγωνάκη, Α. Δελής, Μ. Σαρηγιάννης, Γ. Σπυρόπουλος

Εκπροσώπηση στη Δ.Α.Σ.Τ.Α.: Άρτεμις Καρναβά

Επιτροπή Ασφάλειας (Καθαριότητας-Χώρων): Νένα Γαλανίδου, Ελευθερία Ζέη, Παναγιώτης Ιωάννου

Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων-Erasmus: Άρτεμις Καρναβά

Υπεύθυνη Διαδικτύου και Ιστοσελίδας: Αριάδνη Γκαζή

Εκπρόσωπος Τμήματος στον Βοτανικό Κήπο: Άρτεμις Καρναβά