Συνέδρια - Συμπόσια - Ημερίδες

Το Τμήμα οργανώνει και φιλοξενεί επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και εργαστήρια σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και να ενισχύσει τη διεθνή και διεπιστημονική συνεργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνδιοργανώνει, σε συνεργασία με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Κρήτης, την επιστημονική συνάντηση «Αρχαιολογικό Έργο στην Κρήτη». Η συνάντηση αυτή, που γίνεται ανά τρία χρόνια και παρουσιάζει την εξέλιξη της πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας σε όλη την Κρήτη, καλύπτει ένα τεράστιο χρονικό φάσμα, από τους προϊστορικούς μέχρι και τους νεώτερους χρόνους.

Πρόσφατα Συνέδρια – Συμπόσια – Ημερίδες

Άλλα συνέδρια που έχει οργανώσει ή συνδιοργανώσει το Τμήμα