4ο Διεθνές συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και νέων ερευνητών, Scapecon 2021

Το συνέδριο διεξάχθηκε στο Ρέθυμνο, 22-25 Οκτώβρη 2021 στο Σπίτι του Πολιτισμού. Δυνατότητα για διαδικτυακή συμμετοχή και παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας Zoom (αιτήματα εγγραφής στο scapecon2021@gmail.com) και ζωντανή αναμετάδοση στο κανάλι του Scapecon 2021 στο youtube: https://www.youtube.com/channel/UCm7Ub0JQefB9n4H_JldfAmA