Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο έτους 2018/19

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 3/9/2018 – 21/9/2018

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 24/9/2018 μέχρι 21/12/2018 (13 εβδομάδες)

Ορκωμοσία εξεταστικής Σεπτεμβρίου Τετάρτη 21/11/2018

Διακοπές Χριστουγέννων 25/12/2018 – 6/1/2019

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 7/1/2019 – 25/1/2019

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 11/2/2019 – 24/5/2019 (13 εβδομάδες) 

Διακοπές Πάσχα 22/4/2019 – 5/5/2019

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 3/6/2019 – 21/6/2019

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμήνου Τετάρτη 20/3/2019

Ορκωμοσία εαρινού εξαμήνου Τετάρτη 23/7/2019

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2/9/2019 – 21/9/2019

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/9/2019 μέχρι 20/12/2019 (13 εβδομάδες)

Ορκωμοσία εξεταστικής Σεπτεμβρίου Τετάρτη 20/11/2019

Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 – 6/1/2020

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 7/1/2020 – 27/1/2020

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 10/2/2020 – 22/5/2020 (13 εβδομάδες) 

Διακοπές Πάσχα 13/4/2020 – 26/4/2020

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 1/6/2020 – 20/6/2020

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμήνου Τετάρτη 11/3/2020

Ορκωμοσία εαρινού εξαμήνου Τρίτη 21/7/2020