Εργαστήρια

Το εργαστήριο με τίτλο Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων και Πρωτοτύπων ιδρύθηκε στο Τμήμα,  σύμφωνα με το Π.Δ. 89/2002 (ΦΕΚ 69/8-4-02). Διευθύντρια του εργαστηρίου για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας Νένα Γαλανίδου. Το εργαστήριο εντάσσεται στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών (ΚΕΜΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διευθυντής/Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κατερίνα Κόπακα

Δραστηριότητες Εργαστηρίου

  • Εκπαίδευση: Εργαστηριακές εκπαιδευτικές ασκήσεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην Προϊστορική Αρχαιολογία (με άξονα και τις μικρές συλλογές τεχνέργων και οικοδεδομένων του), καθώς και σε επιμέρους διεπιστημονικές δράσεις (π.χ. τη διαλογή και μελέτη περιβαλλοντικού υλικού κ.λπ.)
  • Έρευνα: Εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα στην Προϊστορική Αρχαιολογία και σε επιμέρους διεπιστημονικά πεδία (π.χ. Νησιωτική Αρχαιολογία, Περιβαλλοντική Αρχαιολογία κ.λπ.)

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Τμήμα Ι-Α, Χώρος 65Α

  1. Εργαστήριο (επίπλωση + βασικός εξοπλισμός: μικροσκόπιο, μονάδα Η/Υ & βιντεοθήκης, μικροεργαλεία, χαρτοθήκη κ.λπ.)
  2. Μικρές εκπαιδευτικές συλλογές από: α. Δωρεές (πήλινα νεολιθικά τέχνεργα και εργαλειοτεχνίες οψιανού/ Εποχής του Χαλκού), β. Πειραματικές κατασκευές (παλαιολιθικά εργαλεία, αρχαιολογικές μακέτες κ.ά.), γ. Οικοδεδομένα (γεωλογικά/ παλαιοντολογικά, βοτανικά οστεολογικά δείγματα,) κ.λπ.

Έτος ίδρυσης: 2000

Διευθυντής /Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Βασιλική Φωσκόλου

Δραστηριότητες Εργαστηρίου

  • Εκπαίδευση: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης: το εργαστήριο πλαισιώνει και ενισχύει τους διδακτικούς και ερευνητικούς στόχους του ΠΜΣ “Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές” και εκπαιδεύει προπτυχιακούς φοιτητές στις συλλογές του εργαστηρίου
  • Έρευνα: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. Επιμέρους διεπιστημονικά πεδία: υλικά, τεχνικές και τεχνογνωσία στο Βυζάντιο

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Τμήμα Ι-Α, Χώρος 65Β

  1. Εργαστήριο (επίπλωση και βασικός εξοπλισμός: μονάδα Η/Υ, σκάνερ Α3, γραφίδα σχεδίασης, μικροεργαλεία, βιβλιοθήκη κ.λπ.)
  2. Εκπαιδευτικές συλλογές: συλλογή βυζαντινής κεραμικής, φωτογραφικό αρχείο βυζαντινών εκκλησιών της Κρήτης, συλλογή πετρωμάτων και κονιαμάτων κλπ.

Έτος ίδρυσης: 1999

Διευθυντής/Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Παυλίνα Καραναστάση

Δραστηριότητες Εργαστηρίου

  • Εκπαίδευση: Εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην καταγραφή, διαλογή και συντήρηση των κινητών αρχαιολογικών ευρημάτων (τεχνέργων, οικοδεδομένων κ.λπ.) από τις ανασκαφές του Τμήματος
  • Έρευνα: Εφαρμοσμένη έρευνα στις μεθόδους συντήρησης και μελέτης αρχαιολογικών ευρημάτων (τεχνέργων, οικοδεδομένων κ.λπ.) από τις ανασκαφές του Τμήματος

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Αναπαλαιωμένο κτήριο με κήπο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (Νεοφύτου Πατελάρου και Πατριάρχου Γρηγορίου γωνία, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου). Βασικός εξοπλισμός μελέτης και συντήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων.

Έτος ίδρυσης: 1986

Διευθυντής/Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νένα Γαλανίδου.       

Πρώτος Διευθυντής του Εργαστηρίου υπήρξε ο ομότιμος, σήμερα, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Νικόλας Φαράκλας.

Εγκαταστάσεις – Υποδομές: Το εργαστήριο στεγάζεται στο ΚΕΜΕ

Έτος ίδρυσης: 2002, ΦΕΚ 69/Α/8-4-2002

Διευθυντής/Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Ελευθερία Ζέη

Δραστηριότητες Εργαστηρίου
    • το εργαστήριο πλαισιώνει και ενισχύει τους διδακτικούς και ερευνητικούς στόχους του ΠΜΣ στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία».
    • προσφέρει χώρο και εξοπλισμό για την έρευνα και την ακαδημαϊκή ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ

Εγκαταστάσεις – Υποδομές
Το εργαστήριο στεγάζεται στην αίθουσα 30 του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας (τηλ. 28310 77369-70)

Διαθέτει επίπλωση και βασικό εξοπλισμό, όπως μηχανήματα ανάγνωσης μικροταινιών και μικρο-fiche, κινητό σύστημα μικρο-φωτογράφησης, φωτοτυπικό μηχάνημα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτής.

Έτος ίδρυσης: 1998

Διευθυντής/Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Αικατερίνη Παναγοπούλου & Κωνσταντίνος Βλασόπουλος

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Το εργαστήριο στεγάζεται στην αίθουσα 17 του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Το Τμήμα επίσης διαθέτει το Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, το οποίο λειτουργεί σε ένα ανακαινισμένο κτήριο στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου, στη συμβολή των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεοφύτου Πατελάρου. Το Σπίτι του Τομέα στεγάζει το εργαστήριο συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιολογικών ευρημάτων που προέρχονται από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργεί το τμήμα. Ο χώρος χρησιμοποιείται επίσης και για τη διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών.