ΕΣΤΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ είναι η Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Στέλλας Παπαδάκη-Όκλαντ, καθηγήτριας Βυζαντινής Αρχαιολογίας, όταν ήταν Πρόεδρος του Τμήματος το 1996.

Πραγματοποιείται κάθε χρόνο την άνοιξη με συμμετοχή διδασκόντων και διδασκουσών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν προσωπικές τους έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και προβληματισμούς πάνω σε επιστημονικά προβλήματα που θα ήθελαν να μοιραστούν με τους/τις συναδέλφους τους. Το κλίμα της κοινότητας που δημιουργείται σε αυτές τις συναντήσεις ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων και παρέχει πολλαπλά επιστημονικά ερεθίσματα στους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Δίνει όμως παράλληλα την ευκαιρία να συσφιχθούν οι σχέσεις των μελών του Τμήματος εκτός της καθημερινότητας του χώρου του Πανεπιστημίου. Παραδοσιακά στις συνεδρίες προεδρεύουν φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ τα βράδια δειπνούμε και διασκεδάζουμε όλοι μαζί.

Το πρόγραμμα της ΕΣΤΙΑ συνήθως περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ιστορικό ή αρχαιολογικό χώρο, γειτονικό με τον τόπο πραγματοποίησης της συνάντησης.