Διαλέξεις

Το Τμήμα οργανώνει κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ανοιχτές διαλέξεις στις οποίες προσκαλεί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο νέους όσο και καταξιωμένους.

Διαλέξεις εαρινού εξαμήνου:

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εαρινό πρόγραμμα διαλέξεων 2019