Διαλέξεις

Το Τμήμα οργανώνει κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ανοιχτές διαλέξεις στις οποίες προσκαλεί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο νέους όσο και καταξιωμένους.