Αθανάσιος Μαΐλης

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας
E-mail: th.mailis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 74
Τηλέφωνο: +30 28310 77364
Ώρες Συνεργασίες: Δευτέρα 14.30-16.30 και Τρίτη 14.30-16.30

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Αποφοίτησε από το Ιστορικό Αρχαιολογικό του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1998. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο. Κατόπιν υποτροφίας του ΙΚΥ εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Göttingen (2005-2010). Mετά από ειδικό γραπτό διαγωνισμό διορίστηκε στην Αρχαιολογική υπηρεσία, όπου εργάστηκε από το 2006 ως το 2022 αρχικά ως επιμελητής αρχαιοτήτων στην 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (με έδρα τη Λαμία) και στη συνέχεια ως προϊστάμενος του τμήματος Βυζαντινών Μνημείων και αναπληρωτής προϊστάμενος στην 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Χανιά) και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Κατά τη θητεία του στην Αρχαιολογική υπηρεσία διηνήργησε πολυάριθμες ανασκαφές και αναστηλωτικές εργασίες σε θέσεις και μνημεία από την πρωτοβυζαντινή ως την ύστερη μεσαιωνική περίοδο.

Παράλληλα με την υπηρεσιακή του δραστηριότητα έλαβε τις εξής υποτροφίες: Stanley J. Seeger Fellowship (Visiting research fellow) του πανεπιστημίου Princeton και Wolfgang Fritz Volbach Fellowship του WissenschaftsCampus Mainz (RGZM-Mainz). Συνεργάστηκε με το Leibniz WissenschaftsCampus Mainz ως εξωτερικό μέλος (Αssociate member) και δίδαξε μαθήματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κατά τα ακαδημαϊκά έτη: 2012-3, 2017-8, 2018-9.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Βυζαντινή αρχιτεκτονική και χρήση, Τοπογραφία/Πολεοδομία/Οικιστική της μεσαιωνικής περιόδου, Εικόνες και λατρεία, Διαπολιτισμικές σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης, Βυζάντιο και Σλάβοι, Iστορία της έρευνας των Βυζαντινών Σπουδών, Πρακτική και Ιδεολογία των αναστηλώσεων.

Σύνδεσμος: https://crete.academia.edu/AthanassiosMailis

Μονογραφίες:

  1. The annexes at the early Christian Basilicas of Greece (4th-6th c.). Architecture and Function, Οξφόρδη, 2011
  2. Obscured by Walls. The Bēma display of the Cretan churches from Visibility to Concealment, ΒΟΟ 18, Mainz, 2020

Επιλεγμένη αρθρογραφία:

1. “The early Byzantine baptisteries of Crete”. Antiquité Tardive 14 (2006), 291-309

  1. “The early Christian basilica and the later cemetery at Mariolata (Phocide), Phokis. Transformations of a site beside the Great Istmhus Corridor Route”. Antiquité Tardive 19 (2011), 303-32
  2. «Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αι.). Επαρχιακή Λύση ή Ομολογία Πίστεως; ». Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 36 (2015), 111-144
  3. “Between East and West. Orthodox Templa and Latin Tramezzi at the Late Medieval Cretan Churches”. Hortus Artium Medievalium 22 (2016), 462-471
  4. “From Byzantine monasticism to Venetian Piety. The double church of Haghios Panteleēmon and Haghios Dēmētrios at Perivolia Chania”, στο Daim, Heher, Rapp (επιμ.), Menschen, Bilder, Sprache, Dinge. Wege der Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen 1. Mainz 2018, 183-204