Τρόποι υποβολής αιτήσεων

  1. Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας (history-archaeology@ia.uoc.gr). 
  1. Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση – την οποία θα βρείτε στα Χρήσιμα Έντυπα – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό προς το history-archaeology@ia.uoc.gr.
  1. Επίσης, για δική σας χρήση ή εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο (Φοιτητική Μέριμνα, επιλογή σεμιναρίων) μπορείτε να κατεβάσετε από τη νέα Πύλη Φοιτητολογίου (https://eduportal.cict.uoc.gr/) την αναλυτική βαθμολογία σας ως εξής: ανοίγετε τις βαθμολογίες σας και επιλέγετε “Βαθμοί Πτυχίου” ώστε να εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα τα οποία έχετε περάσει. Στη συνέχεια κάνετε δεξί κλικ πάνω στη σελίδα, επιλέγετε “Εκτύπωση…” και στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγετε “Αποθήκευση ως PDF”.
  1. Πληροφορίες για τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ή APOSTILLE:

Η επικύρωση εγγράφων της Γραμματείας (πτυχίων, πιστοποιητικών κλπ) που προορίζονται για χρήση σε  αρκετές χώρες του εξωτερικού γίνεται με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille).  Σε περίπτωση που σας ζητηθεί αυτό ενημερώνουμε ότι δεν είναι αρμόδια η Γραμματεία του Τμήματος. Επικοινωνήστε κατευθείαν με την αρμόδια Αρχή για την επικύρωση με apostille δημοσίων εγγράφων στο Ρέθυμνο, η οποία είναι η εξής:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Ρεθύμνου
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Γραφείο Χορήγησης Σφραγίδας της Χάγης
Διεύθυνση: Γεωργίου Χορτάτζη 20, (2ος όροφος), Κολωνάκι, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100.
Τηλ.: 28310-22.135, Fax: 28310-53.943
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09.00-15.00 (Δευτ.-Παρ.).