Τρόποι υποβολής αιτήσεων

  1. Για αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων υποχρεωτικά και μόνο μέσα από το Studentsweb μέσω της επιλογής Νέα αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού

Οδηγίες: Επιλέγοντας Νέα αίτηση από την επιλογή Πιστοποιητικά του κεντρικού μενού εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης η καρτέλα Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του πιστοποιητικού, τον αριθμό αντιγράφων, καθώς και να ορίσετε στο πεδίο Παρατηρήσεις τον τρόπο παραλαβής του πιστοποιητικού. Μπορείτε να γράψετε αν θέλετε να το παραλάβετε ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού σας email ή μέσω φαξ (πρέπει να γράψετε τον αριθμό του φαξ) ή από τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες που εξυπηρετούνται οι φοιτητές.

  1. Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση – την οποία θα βρείτε στα Χρήσιμα Έντυπα – μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον ιδρυματικό σας λογαριασμό προς το history-archaeology@ia.uoc.gr.
  1. Επίσης, για δική σας χρήση ή εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο (Φοιτητική Μέριμνα, επιλογή σεμιναρίων) μπορείτε να κατεβάσετε από το Studentsweb την καρτέλα Βαθμολογίες. Επιλέξτε ανά εξάμηνο και στη συνέχεια πατώντας δεξί κλικ στο ανά εξάμηνο επιλέξετε Εκτύπωση και αποθηκεύστε το αρχείο ως pdf.
  1. Πληροφορίες για τη ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ή APOSTILLE:

Η επικύρωση εγγράφων της Γραμματείας (πτυχίων, πιστοποιητικών κλπ) που προορίζονται για χρήση σε  αρκετές χώρες του εξωτερικού γίνεται με τη σφραγίδα της Χάγης (apostille).  Σε περίπτωση που σας ζητηθεί αυτό ενημερώνουμε ότι δεν είναι αρμόδια η Γραμματεία του Τμήματος. Επικοινωνήστε κατευθείαν με την αρμόδια Αρχή για την επικύρωση με apostille δημοσίων εγγράφων στο Ρέθυμνο, η οποία είναι η εξής:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ν. Ρεθύμνου
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
Γραφείο Χορήγησης Σφραγίδας της Χάγης
Διεύθυνση: Γεωργίου Χορτάτζη 20, (2ος όροφος), Κολωνάκι, Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100.
Τηλ.: 28310-22.135, Fax: 28310-53.943
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09.00-15.00 (Δευτ.-Παρ.).