Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι απαραίτητη για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά. Παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης ενός αριθμού συγκεκριμένων μαθημάτων. Η ΠΠΔΕ δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται όμως βάσει του νόμου, προκειμένου να λάβει κάποιος απόφοιτος μέρος σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση (ΑΣΕΠ).

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2015/16 και το 2016/17 μπορούν να πάρουν την παιδαγωγική επάρκεια εφόσον ολοκληρώσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους τα οκτώ μαθήματα που προβλέπονται στην παλαιότερη απόφαση του τμήματος, η οποία είχε εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΠΚ, αλλά δεν πρόλαβε να εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, καθώς η νομοθεσία τροποποιήθηκε εν τω μεταξύ. Τα μαθήματα αυτά είναι δύο από τα (υποχρεωτικά ούτως ή άλλως) σεμινάρια του τμήματος Ι-Α και έξι παραδόσεις κατανεμημένες στις θεματικές που περιγράφονται στο σχετικό κείμενο:

Πρόταση Τμήματος για ΠΠΔΕ

Τα μαθήματα ΠΔΕ100 και ΠΔΕ200 ανήκουν στην κατηγορία Γ του πίνακα (ειδική διδακτική).

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2017/18 και μετά δείτε παρακάτω τη σχετική απόφαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στις 20.2.2019 και επικυρώθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης στην 403η/21.03.2019 τακτική συνεδρία της (σελ. 3 και εξής):

Απόφαση Τμήματος για την Απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας