Συνήγορος Φοιτητή

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών/τριών και καθηγητών/τριών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά, στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή, ωστόσο, δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. 

Τη θέση Συνηγόρου του φοιτητή για το Πανεπιστήμιο Κρήτης  έχει ο κ. Χαράλαμπος Κατερινόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου μας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Χαράλαμπος Κατερινόπουλος

Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τηλέφωνο: 2810 39 5026

email: sinigoros.foititi@uoc.gr

Οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν το αίτημά τους μέσω email στο sinigoros.foititi@uoc.gr

http://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html