Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, ιδίως σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στους/τις συμβούλους σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών παίζουν συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, ώρες συνεργασίας

Παναγιώτης Ιωάννου

Τρίτη 12:00-14:00, γραφ. 70

Τιτίνα Κορνέζου

Tρίτη 6.30-8.00 μ.μ., Πέμπτη 12.30-2.00 μ.μ., γραφ. 63

Δημήτρης Κυρίτσης

Τρίτη 12:00-14:00, γραφ. 34