Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, ιδίως σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στους/τις συμβούλους σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών παίζουν συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, ώρες συνεργασίας

Παναγιώτης Ιωάννου

Τρίτη, 12:00-14:00

Τιτίνα Κορνέζου

Τετάρτη 10.30-12.30 και Πέμπτη 10.00-11.00

Δημήτρης Κυρίτσης

Σε εκπαιδευτική άδεια το εαρινό εξάμηνο 2023-24

Δημήτρης Μποσνάκης

Πέμπτη 2.30-3.30 μ.μ.

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Παρασκευή 15.00-17.00

Σύμβουλοι Σπουδών για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό έτος 2021/22

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (με αλφαβητική κατανομή σύμφωνα με το αρχικό του επιθέτου τους) θα μπορούν να απευθύνονται για τα φοιτητικά τους θέματα, εκτός από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών, στους/τις ακόλουθους/ες Συμβούλους Σπουδών, ως εξής:

Κ. ΒλασόπουλοςBa-Απ
Α. ΓκαζήΑρ-Δ
Ε. ΖέηΖ-Κλ
Η. ΚολοβόςΚο-Λ
Κ. ΠαναγοπούλουΜ
Ε. ΣακελλαρίουΠ-Στ
Χ. ΤσιγωνάκηΣφ-Χ
  
  

Για τον τρόπο / ώρες επικοινωνίας με τους/τις διδάσκοντες/ουσες-συμβούλους κάντε κλικ στο επίθετό τους (το οποίο είναι link-σύνδεσμος που οδηγεί στο βιογραφικό τους) στον παραπάνω πίνακα και δείτε τις “Ώρες Συνεργασίας” στα βιογραφικά τους.

Σύμβουλοι Σπουδών για τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό έτος 2020/21

Οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (με αλφαβητική κατανομή σύμφωνα με το αρχικό του επιθέτου τους) θα μπορούν να απευθύνονται για τα φοιτητικά τους θέματα, εκτός από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους Σπουδών, στους/τις ακόλουθους/ες Συμβούλους Σπουδών, ως εξής:

Α. ΑναστασόπουλοςΑ-Β
Κ. ΒλασόπουλοςΓ-Ζ
Α. ΓκαζήΘ-Κελ
Ε. ΖέηΚι-Λ
Π. ΚαραναστάσηΜ
Η. ΚολοβόςΝ-Π
Κ. ΠαναγοπούλουΡ-Σ
Ε. ΣακελλαρίουT
Χ. ΤσιγωνάκηΦ-Ψ

Για τον τρόπο / ώρες επικοινωνίας με τους/τις διδάσκοντες/ουσες-συμβούλους κάντε κλικ στο επίθετό τους (το οποίο είναι link-σύνδεσμος που οδηγεί στο βιογραφικό τους) στον παραπάνω πίνακα και δείτε τις “Ώρες Συνεργασίας” στα βιογραφικά τους.