Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για κάθε ζήτημα που αφορά τις σπουδές τους, ιδίως σε σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να απευθύνονται στους/τις συμβούλους σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι σπουδών παίζουν συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών.

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, ώρες συνεργασίας

Κώστας Βλασόπουλος

Δευτέρα 16:30-17:30, Τρίτη 16:30-17:30 μέσω της πλατφόρμας ΤEAMS

Παναγιώτης Ιωάννου

Πέμπτη 12:00-14:00 στις ομάδες στο teams της παράδοσης και του σεμιναρίου και τηλεφωνικά στο 2831077361

Τιτίνα Κορνέζου

Tετάρτη 16.00-17.30, Πέμπτη 11.30-12.30 μέσω της πλατφόρμας ΤEAMS

Δημήτρης Κυρίτσης

Τρόπος επικοινωνίας: ηλεκτρονικά, στο kyritsis@uoc.gr και ζωντανά μετά από συνεννόηση