Πρακτική Άσκηση | Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης το Π.Π.Α. είναι ενταγμένο οργανικά στο Πρόγραμμα Σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS, εκ των οποίων οι 5 (πέντε) προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου ως μάθημα επιλογής, ενώ οι υπόλοιπες 25 (είκοσι πέντε) αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος.

 Η Π.Α. δεν είναι υποχρεωτική, είναι πλήρους απασχόλησης και διαρκεί δύο πλήρεις ημερολογιακούς μήνες. Μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο εαρινό είτε στο χειμερινό εξάμηνο του κάθε ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι). Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την Π.Α. ως μάθημα από το τρίτο έτος των σπουδών τους, προκειμένου να ασκηθούν σε εργασιακό περιβάλλον της επιλογής τους, ανάμεσα σε φορείς που συνεργάζονται με το Τμήμα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Το Π.Π.Α. προβλέπει την άσκηση των φοιτητών σε συνεργαζόμενους φορείς (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) που έχουν συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα. Βασικοί του στόχοι είναι οι εξής:

  • Να δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές να έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον, ενισχύοντας έτσι το βιογραφικό τους και βοηθώντας τους να ενταχτούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας.
  • Να συνδέσει τις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης που διδάσκονται στο Τμήμα με τις πρακτικές απαιτήσεις των επιστημών μας στον εργασιακό χώρο.
  • Να δημιουργήσει δεσμούς με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι ενδεχομένως να απορροφήσουν αποφοίτους του Τμήματος, ενισχύοντας έτσι την ένταξη των φοιτητών μας στην αγορά εργασίας.

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μαρία Μάζη, στο maria.mazi@edu.uoc.gr ή στο τηλ. 2831077958.

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας:

Νικηφόρος Τσουγκαράκης: tsougarakis@uoc.gr

Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2023-2024