Βραβεία - Υποτροφίες

Υποτροφίες, βραβεία και έπαινοι

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν ποικίλες ευκαιρίες για υποτροφίες και άλλες μορφές χρηματοδότησης για τις σπουδές τους. Τις ευκαιρίες αυτές τις προσφέρει τόσο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών όσο και άλλοι δημόσιοι, αλλά και ιδιωτικοί ελληνικοί ή ξένοι οργανισμοί, φορείς και κληροδοτήματα.

Τα βραβεία συνήθως είναι γραπτό τιμητικό δίπλωμα και κάποιο εφάπαξ ποσό για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (αγορά επιστημονικών βιβλίων ή και εξοπλισμού).

Οι υποτροφίες αφορούν οικονομική ενίσχυση, που δίνεται ως δωρεά, για να καλυφθούν τα έξοδα διαβίωσης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος των σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Φιλοσοφική Σχολή και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχουν θεσπίσει ή συστήσει μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών τις ακόλουθες υποτροφίες:

Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Βραβείο νέου ερευνητή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 332/19-2-2015, προκηρύσσει την Yποτροφία Μαρίας Λυριτζάκη-Trumpf

Η Υποτροφία Λυριτζάκη-Trumpf είναι ετήσια και ανέρχεται στο ποσόν των 400 ευρώ μηνιαίως.
Δίδεται σε προπτυχιακό φοιτητή ή προπτυχιακή φοιτήτρια του γνωστικού πεδίου της Αρχαιολογίας, και επομένως στο 3ο τουλάχιστον έτος των σπουδών του/της.

Ακολουθούν οι προϋποθέσεις, όπως διατυπώνονται από τη δωρήτρια: 

1. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια και να κατάγεται από την Κρήτη
2. Να ασχολείται με την Αρχαιολογία της Κρήτης, από τη Μινωική μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή
3. Να έχει υψηλές επιδόσεις στις σπουδές του/της
4. Να πληροί τους όρους χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος

Τα προς υποβολή δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι:

α) Βιογραφικό σημείωμα
β) Αναλυτική βαθμολογία
γ) Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του οικείου επιστημονικού πεδίου
δ) Πιστοποιητικό γέννησης
ε) Αντίγραφο Ε1 και Εκκαθαριστικού Σημειώματος του/της φοιτητή/τριας (αν υπάρχει) και αυτών του γονέα που έχει την επιμέλεια του/της.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Η απονομή της Υποτροφίας γίνεται σε ειδική εκδήλωση στο Ρέθυμνο, με την παρουσία της δωρήτριας.

Προκήρυξη Yποτροφίας Μαρίας Λυριτζάκη-Trumpf για ακαδημαϊκό έτος 2017/18

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 427/19-3-20 και την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της 18.05.2022, προκηρύσσει την Μεταπτυχιακή Yποτροφία «Φάνη Κωνσταντακόπουλου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2021.

O καπετάνιος Φάνης Κωνσταντακόπουλος συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας στα τέλη του 20ού αιώνα. Καθώς η αρχαία ιστορία και η αρχαιολογία ήταν πάντοτε το πάθος του, αλλά δεν κατόρθωσε ποτέ να τα σπουδάσει συστηματικά, οι κόρες του, Χριστίνα και Βαρβάρα Κωνσταντακοπούλου, προσφέρουν στη μνήμη του την παρούσα υποτροφία για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20, 2020-21 και 2021-22, προκειμένου να ενισχύσουν νέους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ιστορίας.

Η υποτροφία για το έτος 2021-2022 θα απονεμηθεί σε ένα φοιτητή ή σε μία φοιτήτρια μεταπτυχιακού επιπέδου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην κατεύθυνση της αρχαίας ιστορίας.

Προκήρυξη υποτροφίας “Φάνης Κωνσταντακόπουλος” ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Ο Σύλλογος Ηρακλείου «Φίλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης» προκηρύσσει το Βραβείο στη μνήμη του ΜΕΝΕΛΑΟΥ Γ. ΠΑΡΛΑΜΑ.

Το βραβείο απονέμεται σε έναν/μια, ή δύο φοιτητές/τριες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το ύψος του βραβείου ορίζεται στα 1000 ευρώ στην περίπτωση μίας βράβευσης, και στα 500 ευρώ στην περίπτωση δύο βραβεύσεων. Τα βραβεία συνοδεύονται από μια αναμνηστική περγαμηνή με το λογότυπο του Συλλόγου και το όνομα του/των βραβευθέντων/εισών.

Οι εργασίες πρέπει να έχουν αυτοτελή ερευνητική μορφή, πρωτότυπο επιστημονικό περιεχόμενο, και θεματική που να εντάσσεται στη μελέτη της Αρχαίας, της Μέσης και της Νεότερης περιόδου του ελληνικού πολιτισμού. Μπορούν να είναι δημοσιευμένες ή αδημοσίευτες, αλλά πρέπει να έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των υποψηφίων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των τριών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το βραβείο απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή στο Ηράκλειο, όπου έζησε και δημιούργησε ο Μενέλαος Παρλαμάς.

Οι εργασίες των υποψηφίων, συνοδευόμενες από σύντομο βιογραφικό στο οποίο αναφέρεται το σεμινάριο και ο διδάσκων υπό την επίβλεψη του οποίου εκπονήθηκαν, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής (dean@phl.uoc.gr), η οποία ανακοινώνει τη σύνθεση των επιτροπών κρίσεως των εργασιών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής (τηλ. 28310-77780-81, e-mail: dean@phl.uoc.gr).

26η προκήρυξη βραβείου ‘Μενέλαος Παρλαμάς’ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει ετήσιο βραβείο στη μνήμη του William Stanley Moss (1921-1965), βρετανού συγγραφέα δημοσιογράφου και περιηγητή, ο οποίος πολέμησε στην Κρήτη στη διάρκεια της αντίστασης κατά της γερμανικής κατοχής κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το βραβείο δίνεται σε υποψήφιο/α διδάκτορα του γνωστικού αντικειμένου «Ιστορία» του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες απαιτείται να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο της διατριβής τους προκειμένου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν το βραβείο.

Το ύψος του βραβείου, που έχει θεσμοθετηθεί χάρη στη γενναιοδωρία της κ. Gabriella Stanley Bullock, κόρης του William Stanley Moss, ανέρχεται στις 1.000 λίρες Αγγλίας.

Βασικό κριτήριο για την απονομή του βραβείου είναι η ποιότητα του έργου των υποψηφίων, ωστόσο λαμβάνεται επίσης υπόψη η κρητική καταγωγή τους, κατά την επιθυμία της δωρήτριας.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.

  • Πρόσκληση στην τελετή απονομής του Βραβείου W.S. Moss 2021-22
  • Υποψηφιότητα που επιλέχθηκε για το Βραβείο W.S. Moss 2020-21: Το Βραβείο W.S. Moss για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 έλαβε η υποψήφια διδάκτορας Καλλιόπη Βασιλάκη, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 12-5-2021.

Για άλλες υποτροφίες που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης δείτε τον ιστότοπο  του Π.Κ. 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί: 1) εφάπαξ υποτροφία σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις: α. εισαγωγής στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β. επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος, 2) υποτροφίες σε πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To Υπουργείο Παιδείας αναρτά πληροφορίες για υποτροφίες που προκηρύσσονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, στην ιστοσελίδα Υποτροφίες/Κληροδοτήματα, όπου παραθέτει επίσης Οδηγό Υποτροφιών (επικαιροποίηση το 2013).