Εγγραφές Πρωτοετών

Όσοι και όσες πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας εγγράφονται σε αυτό ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν οι ίδιοι και οι ίδιες στο Τμήμα για να καταθέσουν δικαιολογητικά. 

Περίοδος ηλεκτρονικών εγγραφών στην online εφαρμογή  του Υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020: από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. 

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής απαιτείται οριστικοποίησή της στην Γραμματεία (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή εξ’ αποστάσεως), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για να υποβάλουν οι πρωτοετείς αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχουν παραλάβει τους κωδικούς τους μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

Έναρξη μαθημάτων: 23/9/2019 και για τους πρωτοετείς – ανεξαρτήτως της διαδικασίας εγγραφής τους (ηλεκτρονικής και οριστικοποίησής της στη γραμματεία του Τμήματος).

Για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο με όλες τις ημερομηνίες μαθημάτων, διακοπών και εξετάσεων, βλ. Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2/9/2019 – 21/9/2019

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 23/9/2019 μέχρι 20/12/2019 (13 εβδομάδες)

Ορκωμοσία εξεταστικής Σεπτεμβρίου Τετάρτη 20/11/2019

Διακοπές Χριστουγέννων 23/12/2019 – 6/1/2020

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 7/1/2020 – 27/1/2020

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου 10/2/2020 – 30/5/2020 (13 εβδομάδες) 

Διακοπές Πάσχα 13/4/2020 – 26/4/2020

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 1/6/2020 – 20/6/2020

Ορκωμοσία χειμερινού εξαμήνου Τετάρτη 11/3/2020

Ορκωμοσία εαρινού εξαμήνου Δευτέρα 3/8/2020

Αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020
Τα δια ζώσης μαθήματα διεκόπησαν, λόγω προληπτικών μέτρων από 5-6 Μαρτίου 2020 (απόφαση Πρυτανείας) και λόγω των περιοριστικών μέτρων (απόφαση Υπουργού) από 12 – 28 Μαρτίου, ενώ από 30/4/2020 ξεκίνησε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Με απόφαση της Συγκλήτου (2/4/2020) αναθεωρείται το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εαρινού εξαμήνου 2019-2020:
Η Μ. Δευτέρα (13/4), η Μ. Τρίτη (14/4) και η Τετάρτη (22/4), η Πέμπτη (23/4) και η Παρασκευή (24/4) της Διακαινησίμου εντάσσονται στον χρόνο πραγματοποίησης μαθημάτων.
Με απόφαση της Κοσμητείας η λήξη το εαρινού εξάμηνου 2019-2020 παρατείνεται έως την 30ή Μαΐου 2020.
Υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω παράταση.