Επαγγελματικές Δυνατότητες

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να εργαστούν: 

  • στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (εφόσον είναι απόφοιτοι αρχαιολογικής κατεύθυνσης)
  • στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας)
  • σε ερευνητικά ιδρύματα
  • σε βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, μουσεία και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης
  • σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
  • ως υπάλληλοι κλάδου Διοικητικού ΠΕ κατηγορίας στη Δημόσια Διοίκηση, την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ) και σε ΝΠΔΔ, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
  • ως ξεναγοί μετά από Ταχύρρυθμα Προγράμματα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού (πληροφορίες εδώ: Υπουργείο Τουρισμού: Ταχύρρυθμα Προγράμματα Ξεναγού) ή μετά από φοίτηση σε Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης
  • και αλλού στο δημόσιο ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργεί το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ για περισσότερες πληροφορίες.

Ανακοίνωση Γραφείου Διασύνδεσης στο Ρέθυμνο