Ανακοίνωση τροποποίησης λειτουργίας εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου στον Γάλλο λόγω εργασιών (από 9/12/2023)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση της λειτουργίας του εστιατορίου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου στον Γάλλο λόγω εργασιών (από 9/12/2023).