Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Ενημέρωση φοιτητών/τριων με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΕΕΑ)

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) είναι μια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης που παρέχει ατομική/ομαδική ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε όλους τους φοιτητές του ιδρύματος, σε δυσκολίες που σχετίζονται με: αναπτυξιακά, προσωπικά προβλήματα προσαρμογής, περιστασιακές/χρονίζουσες δυσκολίες. Υποστηρίζει φοιτητές με αναπηρία που αντιμετωπίζουν μαθησιακές, σωματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και προγράμματα εφαρμόζοντας ειδικές  εκπαιδευτικές παροχές για την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές.

Ιστοσελίδα Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης