Προκήρυξη θέσης ΕΕΠ – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δείτε εδώ τη δημοσίευση προκήρυξης μιας κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό αντικείμενο «Ιταλική Γλώσσα και Ορολογία».