ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 μπορούν να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με βάση τα ως τώρα ισχύοντα.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ισχύον πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος.