Προανακοινώσεις προγραμμάτων υποτροφιών ΙΚΥ

Δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν τις επιστολές και προανακοινώσεις του ΙΚΥ για τα κάτωθι προγράμματα:

α. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτους 2024: Επιστολή-Περιγραφή | Προανακοίνωση

β. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, ακαδ. έτος 2024-2025. Επιστολή-Περιγραφή | Προανακοίνωση