Αποτελέσματα εκλογικών διαδικασιών Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 27/6/2023 για ανάδειξη Διευθυντριών Τομέων και Εργαστηρίου Τμήματος “Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων & Πρωτοτύπων”

Δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της 27ης Ιουνίου 2023 για την ανάδειξη των Διευθυντριών των Τομέων και του Εργαστηρίου του Τμήματος “Εκπαιδευτικές Συλλογές Εκμαγείων & Πρωτοτύπων”.