Ανακοίνωση δωρεάν διάθεσης αντιτύπων τίτλων εκδοτικού προγράμματος Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών – Ε.Ι.Ε. σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες Φ.Σ.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αντιτύπων τίτλων του εκδοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των τίτλων.