Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε ΕΔΩ τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.