Ανακοίνωση προς όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου & υποψ. διδάκτορες/ισσες): Διάθεση αδειών Microsoft Office365 για εγκατάσταση στον υπολογιστή σας

Η καταχώριση των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών στην πλατφόρμα της Microsoft θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αποστολής αιτήματός τους (δλδ. από τ@ς ίδι@ς τ@ς ενδιαφερόμεν@ς) στο helpdesk@uoc.gr, για να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης.…

Ανακοίνωση Συλλόγου Μεταπτυχιακών και υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών

“Ως Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριων και Υπ. Διδακτόρων/ισσων του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπάρχουμε από το 1993 και θα θέλαμε να έρθουμε σε μία καλύτερη και πιο συστηματική επικοινωνία με όλες/ους φοιτήτριες/ ες…

Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της νέας εφαρμογής webmail

Πρόσβαση στη νέα εφαρμογή webmail επιτυγχάνεται από τη διεύθυνση https://mail.uoc.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της νέας εφαρμογής καθώς και για τις προτεινόμενες…

Πώς κατεβάζουμε αναλυτική βαθμολογία από τη νέα πύλη του Φοιτητολογίου

Μπορείτε να κατεβάσετε από τη νέα Πύλη Φοιτητολογίου (https://eduportal.cict.uoc.gr/) την αναλυτική βαθμολογία σας ως εξής: Ανοίγετε τις βαθμολογίες σας και επιλέγετε “Βαθμοί Πτυχίου” ώστε να εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα τα…

Ανακοίνωση για νέο πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου

Σας ενημερώνουμε ότι το πληροφοριακό σύστημα φοιτητολογίου έχει αλλάξει. Η νέα διεύθυνση που αντικαθιστά το studentweb είναι η παρακάτω: https://eduportal.cict.uoc.gr/ Στην πύλη αυτή εισέρχεστε με τα στοιχεία του λογαριασμού που σας παρέχεται…

Αποκλειστική χρήση ιδρυματικού email για επικοινωνία με Γραμματεία, Διδάσκοντες, Υπηρεσίες Π.Κ.

Ενημερώνουμε όλους τους ενεργούς φοιτητές και τις ενεργές φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ότι στην επικοινωνία με τη Γραμματεία, τους Διδάσκοντες και όλες τις άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ…