Αποκλειστική χρήση ιδρυματικού email για επικοινωνία με Γραμματεία, Διδάσκοντες, Υπηρεσίες Π.Κ.

Ενημερώνουμε όλους τους ενεργούς φοιτητές και τις ενεργές φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ότι στην επικοινωνία με τη Γραμματεία, τους Διδάσκοντες και όλες τις άλλες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να χρησιμοποιούν ΜΟΝΟ το ιδρυματικό e-mail τους, που είναι απολύτως προσωπικό για τον καθένα και την καθεμιά τους. Η μορφή του ιδρυματικού e-mail είναι ως εξής: ia(A.M.)@uoc.gr. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν ιδρυματικό λογαριασμό ή έχουν χάσει τους κωδικούς τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Γραμματεία δεν θα απαντά σε emails που αποστέλλονται από προσωπικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δείτε ΕΔΩ τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου και διαβάστε ΕΔΩ για τους τρόπους υποβολής αιτήσεων προς τη Γραμματεία.