Τρέχοντα προγράμματα του Τμήματος

Εκσυγχρονισμοί και Διακοινοτικότητα στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία: η περίπτωση του Σαράντη Αρχιγένους (1809-1873) στην Αυτοκρατορική Ιατρική Σχολή Κωνσταντινούπολης (M.I.S.A.)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κατερίνα Δαλακούρα

Διάρκεια: : 01/01/2024 – 31/12/2025

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόσκληση  «Προγράμματα Διεπιστημονικής Έρευνας – Κατηγορία Γ2», Αρ.Πρωτ. 45175/16-11-2022. ΚΑ έργου 11540.

Φεμινισμοί και Πολιτική στα Βαλκάνια την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1939) / Feminisms and Politics in the Interwar Balkans (1923-1939)

Ιστότοπος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Κατερίνα Δαλακούρα

Διάρκεια: 2022 – 2025

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.),   Δράση «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 3050)

Πέρα από τον Οίκο: εξωτερικοί χώροι, καθημερινότητα και κοινωνικότητα στη Νεολιθική Ελλάδα (BONDS)

Ιστότοπος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Εβίτα Καλογηροπούλου

Διάρκεια: 2020 – 2023

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ.) υπό τη ‘2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων Ε.Λ.Ι.Δ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών’ (Κωδικός Έργου: 00229)

Έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, ηλεκτρονική καταγραφή και προβολή στο διαδίκτυο ιστορικών μαρτυριών για την Κρητική Επανάσταση 1866-1869 και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου

Ιστότοπος

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Κοκκινάκης

Διάρκεια: 09/2020 – 07/2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μουστάκας

Διάρκεια: 24/1/2020 – 23/11/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, Άξονας προτεραιότητας “Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος”

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος.

Ανάδειξη και υλικοτεχνική τεκμηρίωση της Ελληνικής Ναυπηγικής παράδοσης και Ναυτικής Ιστορίας- Οι Ναυμαχίες Ναβαρίνου και Σαλαμίνος

Υπεύθυνη της ομάδας του Κέντρου Ναυτιλιακής Ιστορίας ΙΜΣ-ΙΤΕ: Τζελίνα Χαρλαύτη

Διάρκεια: 2019-2021

Ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδη, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), την GREEN MARITIME TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων –Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

VIRTUAL HISTORIC SAILING SHIPS. Ανάδειξη της ναυτικής πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας 3D ψηφιακών αναπαραστάσεων ιστορικών ιστιοφόρων

Συμμετοχή Τζελίνας Χαρλαύτη στο Ερευνητικό πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρα Κώστα Δαμιανίδη

Διάρκεια: 2019-2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: «Ειδικές Δράσεις “Υδατοκαλλιέργειες”- Βιομηχανικά Υλικά- Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αναζητώντας Πετρέλαιο στην Ελληνική Επικράτεια, 1920-1980

Επιστημονική Υπεύθυνη: Τζελίνα Χαρλαύτη

Διάρκεια: 2019-2021

Έργο ΕΔΒΜ σε συνεργασία με τον Δρα Σπύρο Τζόκα, IMΣ-ΙΤΕ

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ιστορία Επιχειρήσεων Ωνάση

IΜΣ-ΙΤΕ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Τζελίνα Χαρλαύτη

Με τη συνεργασία της Αμαλίας Παππά, Αναπλ. Διευθύντριας Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Δρος Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου

Διάρκεια: 2017-2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Ωνάση

Παλαιολιθική - Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου (ΠαλΠαλΕΒΑ)

Ιστότοπος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/8/2017 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Προγραμματικές Συμβάσεις

Παλαιολιθική Λέσβος

Ιστότοπος

Επιστημονική Υπεύθυνη: Νένα Γαλανίδου

Διάρκεια: 1/12/2015 – 31/12/2021

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Οργανισμών, Εθνικοί Οργανισμοί

Υποτροφίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επιστημονική Υπεύθυνη: Παυλίνα Καραναστάση

Διάρκεια: 15/9/2014 – 31/8/2022

Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτήσεις Επιτροπής Ερευνών, Ειδικές Χρηματοδοτήσεις, Υποτροφίες