Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες

Ο Κωνσταντίνος Μουστάκας, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι υπεύθυνος της Πράξης «Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες» . Η πράξη έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, και θα διαρκέσει 15 μήνες. Στόχος του είναι η «χαρτογράφηση», δηλαδή ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων των τοποθεσιών της Μ. Ασίας στις οποίες υφίστατο χριστιανικός πληθυσμός κατά τους 15ο και 16ο αιώνες, καθώς και ο προσδιορισμός των ιστορικών προϋποθέσεων της παρουσίας του και της αριθμητικής δυναμικής του. Θα περιλαμβάνει αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, μελέτη αρχαιολογικών δεδομένων και ιστάμενων μνημείων. Θα εισαχθούν στην έρευνα νέοι επιστήμονες, οι οποίοι θα βελτιώσουν το ακαδημαϊκό τους βιογραφικό.