Ανασυγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε εδώ την πράξη ανασυγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.