Έναρξη δοκιμαστικής πρόσβασης στη βάση CNKI Express

Ενημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΚ ότι στο πλαίσιο του ΣΕΑΒ έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση CNKI Express

Η πρόσβαση θα παραμείνει ανοικτή για 6 μήνες (μέχρι 15 Ιουλίου 2024).
Ακολουθεί μία περιγραφή της βάσης καθώς και οι τρόποι πρόσβασης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η CNKI Express είναι βάση δεδομένων της China National Knowledge Infrastructure (CNKI) που είχε αναπτυχθεί από το Tsinghua University. Περιλαμβάνει ακαδημαϊκές πηγές από την Κίνα, όπως περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ. Σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις παρέχεται μηχανική μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

Το υλικό κατανέμεται σε δέκα θεματικές κατηγορίες:

Mathematics/ Physics/ Mechanics/ Astronomy,
Chemistry/Metallurgy/Environment/ Mine Industry ,
Architecture/Energy/ Traffic/ Electro mechanics etc.,
Agriculture,
Medicine & Public Health,
Literature/History/Philosophy, Politics/Military
Affairs/ Law,
Education & Social Sciences,
Electronic Technology & Information Science,
Economics & Management

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό στη σχετική ιστοσελίδα, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ το φυλλάδιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Προσφέρονται δύο σημεία πρόσβασης:

  • https://oversea.cnki.net/ για όλο το περιεχόμενο της βάσης (περιοδικά, διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, εφημερίδες, επετηρίδες κλπ),
  • Academic Reference (AR) https://ar.oversea.cnki.net για πηγές (βιβλία, περιοδικά, περιλήψεις) μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Και στις δύο περιπτώσεις η πρόσβαση επιτρέπεται με αναγνώριση διεύθυνσης IP.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ, 2310998210, support@heal-link.gr.