Άρτεμις Καρναβά

Επίκουρη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας
E-mail: karnava[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 75
Τηλέφωνο: 2831077365
Ώρες συνεργασίας: Κατόπιν ραντεβού, με μήνυμα στο karnava[at]uoc[dot]gr.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην αρχαιολογία (1993), κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ στην Αγγλία με ειδίκευση στη Θεωρητική Αρχαιολογία (1995) και διδακτορικό τίτλο από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών Βελγίου με θέμα την κρητική ιερογλυφική γραφή της 2ης χιλ. π.Χ. (2000). Μεταξύ 1993 και 2012 ανέσκαψε σε διάφορες αρχαιολογικές θέσεις ανά την Ελλάδα για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2008, 2011) και έχει καταλάβει ερευνητικές μετα-διδακτορικές θέσεις στα πανεπιστήμια του Κέμπριτζ (2003) και της Βιέννης (2012-2014). Χρημάτισε επιστημονική συνεργάτης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (2007-2008) και της Ακαδημίας Επιστημών Βερολίνου-Βραδεμβούργου (2016-2018), όπου είχε αναλάβει την συνεπιμέλεια και έκδοση του επιγραφικού συντάγματος των κυπριακών συλλαβικών επιγραφών της 1ης χιλ. π.Χ. για λογαριασμό της σειράς των Inscriptiones Graecae.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: η αρχαιολογία και η επιγραφική της ανατολικής Μεσογείου από την 3η ως την 1η χιλ. π.Χ.

Σύνδεσμος: https://crete.academia.edu/ArtemisKarnava

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Μονογραφία:

Seals, sealings and seal impressions from Akrotiri in Thera, Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, Beiheft 10, CMS Heidelberg 2018 (https://e-book.fwf.ac.at/detail/o:1267#?q=karnava&page=1&pagesize=10).

Άρθρα:

«Minoan archives: a case for the preservation of institutional memory», E. Borgna, I. Caloi, F. M. Carinci & R. Laffineur (επιμ.), MΝΗΜΗ / ΜΝΕΜΕ, Past and Μemory in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the 17th International Aegean Conference, University of Udine, Department of Humanities and Cultural Heritage, Ca’ Foscari University of Venice, Department of Humanities, 17-21 April 2018, Aegaeum 43, Λέβεν-Λιέγη 2019, 579-589, πίν. CCI-CCIII.

«The inscribed loomweight», στον τόμο I. Nikolakopoulou, με τη συνεργασία των C. J. Knappett, J. Hilditch, I. Mathioudaki, P. M. Day, V. Kilikoglou, N. Müller, S. Vakirtzi, A. Karnava & C. Jeffra, Akrotiri, Thera. Middle Bronze Age. Pottery and stratigraphy. Volume I. Stratigraphy, ceramic typology and technology, weaving equipment, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 318, 2019, 501-504.

Βιβλιοκριτική του: Thomas Berres, Der Diskus von Phaistos. Grundlagen seiner Entzifferung, Frankfurt-am-Main, Vittorio Klostermann, σε Revue Archéologique 66, 2018, 389-394.

«The syllabic inscriptions of Amathous: past and present», Α. Cannavó & L. Thély (επιμ.), Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire: transitions et ruptures de la fin de l’âge du Bronze au début de l’époque hellénistique, BCH-Supplément 60, 2018, 201-212.

«Protopalatial Crete: one or more economies?», P. Carlier†, F. Joannès, F. Rougemont & J. Zurbach (επιμ.), Palatial Economy in the ancient Near East and in the Aegean: first steps towards a comprehensive study and analysis, Actes of the ESF exploratory workshop held in Sèvres, 16-19 Sept. 2010, Pasiphae 11, 2017, 23-42.

«Capitolo 4. La scrittura “geroglifica” cretese», M. del Freo & M. Perna (επιμ.), Manuale di Epigrafia Micenea. Introduzione allo studio dei testi in lineare B, Πάδοβα 2016, τόμ. I: 63-86.

A. Karnava, E. Kolia & E. Margaritis, «A Classical/Hellenistic oil pressing installation in Foti-Vroskopos, Keos», A. Diler, K. Şenol & Ü. Aydınoğlu (επιμ.), Olive oil and wine production in Eastern Mediterranean during antiquity, International Symposium Proceedings, 17-19 November 2011, Urla, Turkey, Σμύρνη 2015, 107-123.

«In the land of Lilliput: writing in the Bronze Age Aegean», World Archaeology 47.1: Miniaturization, 2015, 137-157.

E. Skafida, A. Karnava & J.-P. Olivier, «Two new Linear B tablets from the site of Kastro-Palaia in Volos», P. Carlier, Ch. de Lamberterie, M. Egetmeyer, N. Guilleux, Fr. Rougemont & J. Zurbach (επιμ.), Études mycéniennes 2010. Actes du XIIIe colloque international sur les textes égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010, Biblioteca di “Pasiphae” X, Πίζα-Ρώμη 2012, 55-73.

«Written and stamped records in the Late Bronze Age Cyclades: the sea journeys of an administration», N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas & C. Renfrew (επιμ.), Horizon. Ορίζων. A colloquium on the prehistory of the Cyclades, McDonald Institute Monographs-Stavros Niarchos Foundation, Κέμπριτζ 2008, 377-386.