Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
E-mail: petmezas[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 76
Τηλέφωνο: 283107-7366
Ώρες Συνεργασίας: Κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τον διδάσκοντα μέσω του MS-Teams, κάθε Τετάρτη [16:30-17:30] και [Πέμπτη 10:30-11:30]. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύστημα μηνυμάτων του e-learn ή, για σημαντικά ζητήματα, να ζητάν ραντεβού μέσω του email.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές του στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) στο Παρίσι, όπου τον Οκτώβριο του 1989 υποστήριξε την διδακτορική μου διατριβή στην Ιστορία υπό την επίβλεψη της Ελένης Αντωνιάδη Μπιμπίκου. Από τον Φεβρουάριο 1990 άρχισε να διδάσκει στο Παν/μιο Κρήτης και απο το Νοέμβριο 1993 είναι μέλος του ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Από το 2001 συνεργάζεται ως άμισθο μέλος ΔΕΠ με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, του οποίου είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Έλαβε μέρος σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα COST A35 Prog.Re.s.So.R.E. (Programme de Rechereches sur les Sociétés Rurales Européennes, 2005-2009) και το πρόγραμμα Θαλής «Μαύρη Θάλασσα και Πόλεις Λιμάνια, από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, Σύγκλιση και Διασυνδέσεις με Παγκόσμια Οικονομία» (2013-2015). Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και συνεπιμελήθηκε πέντε συλλογικούς τόμους. Είναι μέλος σε διάφορες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από το 2010 εκλεγμένο μέλος του management committee της European Rural History Organization.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, Κοινωνική Ιστορία των ιδεών, Βαλκανική Ιστορία, Οθωμανική Ιστορία, Αγροτική Ιστορία

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: 

Μονογραφίες

Η Ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: η περιφερειακή διάσταση, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2003.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (1830-1939). Πηγές Οικονομικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας. Ποσοτικά στοιχεία και στατιστικές σειρές 1830-1939, (μαζί με τον Γ. Κωστελένο κ.ά.), σειρά Ερευνητικές Συνεργασίες 1, Εκδόσεις Ιστορικού Αρχείου Ε.Τ.Ε. και ΚΕ.Π.Ε., Αθήνα 2007.

Προλεγόμενα για την Ελληνική αγροτική Οικονομία στο Μεσοπόλεμο, Εκδόσεις «Αλεξάνδρεια», Αθήνα 2012.

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), (επιμ. μαζί με τον Κώστα Κωστή) εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006. 

Byzantina et Moderna. Mélanges en l’honneur d’Hélène Antoniadis-Bibicou, (επιμ. μαζί με τον Gilles Grivaud) εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007.

The Economic Development of South-Eastern Europe (1830-1914), (επιμ. μαζί με τον Edhem Eldem) εκδόσεις Iστορικό Αρχείο Alpha Bank, Αθήνα 2011.

Κυριαρχίες και Συνειδήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 1880-1920, (επιμ. μαζί με την Λένα Τζεδάκη-Αποστολάκη) Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών EKIM, Ηράκλειο 2014.

Άρθρα

“From privileged outcasts to power players: the ‘romantic’ redefinition of the Hellenic nation in the mid-19th century”, στο The Making of Modern Greece Nationalism, Romanticism, and the Uses of the Past (1797–1896), R. Beaton & D. Ricks (επιμ.), Aldershot: Ashgate, 2009, σελ.123-135. 

“Η ύπαιθρος της Μακεδονίας από την οθωμανική στην ελληνική εξουσία (1900-1920)”, στο Κ. Λαπαβίτσας (επιμ.) Ισχνός Καπιταλισμός. Η Μακεδονία στην ύστερη Οθωμανική περίοδο, Αθήνα 2010, σελ. 77-120.

“Introduction” στο The Economic Development of South-Eastern Europe (1830-1914), E.Eldem και S.Petmezas (επιμ.) Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank, Αθήνα 2011, σ.19-46. 

“Foreign trade and capital flows in 19th century Greece,” στο The Economic Development of South-Eastern Europe (1830-1914), E.Eldem και S.Petmezas (επιμ.) Ιστορικό Αρχείο Alpha Bank, Αθήνα 2011, σ.447-496. 

“The modernization of agriculture in Greece (ca.1920-1970): variation of a European Mediterranean Model?” στο Peter Moser και Tony Varley (επιμ.) Integration through Subordination. The Politics of Agricultural Modernisation in Industrial Europe,Brepols, Turnhout (Βέλγιο) 2013, σελ.109-131. 

“L’économie agricole grecque face à la longue crise de la première globalisation”, La Revue Historique, Vol 10 (2013), σελ.85-105.

“Αναζητώντας τους υλικούς όρους της οικονομικής καθυστέρησης. Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας κατά τα πρώιμα νέα χρόνια” στο Καραμανωλάκης, Β., M.Couroucli και Τ.Σκλαβενίτης (επιμ.) Συναντήσεις της ελληνικής με την γαλλική ιστοριογραφία από τη Μεταπολίτευση έως σήμερα. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, (1971-2011), EFA-IIE/EIE-ΕΜΝΕ Μνήμων, Αθήνα 2015, σελ.127-140. 

“Land tenure and land settlement in Vostizza from Ottoman to Venetian rule: G.I.S. Mapping the Venetian Cadastro of 1700”, στο Elias Kolovos (επιμ.) Ottoman Rural Societies and Economies, VIII Halcyon Days in Crete: Symposium on Ottoman History, Cretan University Press, Heracleion, 2015, pp.423-459.

“The long term development of Greek agricultural productivity in a Euro-Mediterranean perspective (1860-1980)”, Νεοελληνικά Ιστορικά, vol.4 (2016), Κέντρο Ερεύνης της Νεοελληνικής Ιστορίας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα σελ.215-244. 

“The policy of wheat self-sufficiency and its impact upon rural modernization in Greece 1928–1960”, στο Carin Martiin, Juan Pan-Montojo και Paul Brassley (επιμ.) Agriculture in Capitalist Europe, 1945–1960 From food shortages to food surpluses, Routledge: London, σελ.87-106.