Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών και των φοιτητριών καθορίζεται από όσα προβλέπονται στον Οδηγό Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής τους στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Οδηγός προπτυχιακών σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Οδηγοί προπτυχιακών σπουδών προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών