Υπενθύμιση – Απενεργοποίηση παλαιάς εφαρμογής webmail, 22/12/2022

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η παλαιά εφαρμογή webmail θα απενεργοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα παραμείνει ενεργή σε παράλληλη λειτουργία με την νέα, καθιστώντας δυνατή τη διαχείριση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από τις δυο εφαρμογές ταυτόχρονα.

Μέχρι την ημερομηνία απενεργοποίησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μετάβασης εάν αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσβαση στη νέα και την παλαιά εφαρμογή επιτυγχάνεται από τη διεύθυνση https://mail.uoc.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Η παλαιά εφαρμογή webmail, για όσο συνεχίζει να παραμένει ενεργή, θα είναι προσβάσιμη μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Εκπαιδευτικό υλικό για την χρήση της νέας εφαρμογής καθώς και για τις προτεινόμενες ενέργειες κατά την μετάβαση από την παλαιά εφαρμογή θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Οδηγίες χρήσης εφαρμογής webmail (νέα εφαρμογή).

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_χρήσης_webmail.pdf

  • Οδηγίες μετάβασης στην νέα εφαρμογή webmail.

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_μετάβασης.pdf

  • Οδηγίες εξαγωγής ημερολογίου (calendar) και εργασιών (tasks).

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_εξαγωγής_calendar_tasks.pdf

Η πρόσβαση στο παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό είναι εφικτή μέσω της νέας εφαρμογής webmail, επιλέγοντας από την αριστερή στήλη Σχετικά/About καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΥΥΤΠΕ (https://ict.uoc.gr) στην ενότητα εγχειρίδια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών.

Με εκτίμηση

Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΚΥΥΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης