Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της νέας εφαρμογής webmail

Πρόσβαση στη νέα εφαρμογή webmail επιτυγχάνεται από τη διεύθυνση https://mail.uoc.gr με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού.

Εκπαιδευτικό υλικό για τη χρήση της νέας εφαρμογής καθώς και για τις προτεινόμενες ενέργειες κατά τη μετάβαση από την παλαιά εφαρμογή θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

  • Οδηγίες χρήσης εφαρμογής webmail (νέα εφαρμογή).

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_χρήσης_webmail.pdf

  • Οδηγίες μετάβασης στην νέα εφαρμογή webmail.

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_μετάβασης.pdf

  • Οδηγίες εξαγωγής ημερολογίου (calendar) και εργασιών (tasks).

https://ict.uoc.gr/images/Files/Οδηγίες_εξαγωγής_calendar_tasks.pdf

Η πρόσβαση στο παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό είναι εφικτή μέσω της νέας εφαρμογής webmail, επιλέγοντας από την αριστερή στήλη Σχετικά/About καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΥΥΤΠΕ (https://ict.uoc.gr) στην ενότητα εγχειρίδια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (helpdesk@uoc.gr).

Με εκτίμηση

Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΚΥΥΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης