Ανακοίνωση Συλλόγου Μεταπτυχιακών και υποψηφίων Διδακτόρων/ισσών

“Ως Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριων και Υπ. Διδακτόρων/ισσων του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπάρχουμε από το 1993 και θα θέλαμε να έρθουμε σε μία καλύτερη και πιο συστηματική επικοινωνία με όλες/ους φοιτήτριες/ ες του β’ και γ’ κύκλου σπουδών (δηλαδή των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών). Καθώς το Ίδρυμά μας βρίσκεται σε δύο πόλεις, σκεφτήκαμε να τολμήσουμε ένα νέο μέσο επικοινωνίας, εκείνο ενός ΑΝΩΝΥΜΟΥ ερωτηματολογίου, μέσα από το οποίο το ΔΣ του Συλλόγου θα προσπαθήσει τόσο να καταλάβει τις σύγχρονες ανάγκες όσο και να βρει σταδιακά τρόπους να τις απαντήσουμε από κοινού.”

Εδώ θα βρείτε το λινκ για το ερωτηματολόγιο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu_Jrjwv364j17zqO-Q6k27zZlIM-jZwx1viG7_Wlpe2vwpg/viewform.