Καθαρισμός αλωνιού δίπλα στο φοιτητικό εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Με αφορμή την Ετήσια Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και με εθελοντική συμμετοχή φοιτητ(ρι)ών του τμήματός μας (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), καθαρίστηκε πρόχειρα από την εκτεταμένη βλάστηση το αλώνι που βρίσκεται δίπλα από την είσοδο του φοιτητικού εστιατορίου στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου.