Διευκρίνιση για τις επιλογές μαθημάτων αρχαίων ελληνικών και λατινικών

Οι φοιτητές του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε παράδοση με κωδικό ΑΕΦ για τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών που απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών, με εξαίρεση το μάθημα ΑΕΦ 090 (Διδακτική των αρχαίων γλωσσών), που είναι μάθημα ειδικής διδακτικής για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, και υπολογίζεται ως ελεύθερη επιλογή από το τμήμα Φιλολογίας. Αντίστοιχα, μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε παράδοση με κωδικό ΛΑΦ για το μάθημα λατινικών που απαιτεί το πρόγραμμα.