Θερινή Συνάντηση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Από το 1996 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία διοργανώνει κάθε καλοκαίρι, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, τη Θερινή συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Οι ετήσιες αυτές συναντήσεις έχουν στόχο την επικοινωνία, την ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας και τον ανοιχτό επιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε νέους ερευνητές και νέες ερευνήτριες από διαφορετικά πανεπιστήμια και ιστοριογραφικές παραδόσεις.

 

Προγράμματα παλαιότερων Συναντήσεων: