Προκήρυξη 3 ανταποδοτικών υποτροφιών για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΠΜΣ “Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία” και “Οθωμανική Ιστορία”

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη. Κατεβάστε από ΕΔΩ την αίτηση. Υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr, με θέμα «Αίτηση για την Υποτροφία ΕΛΚΕ με ΚΑ10695», από την Παρασκευή 16.4.2021 μέχρι και…

Επαναλειτουργία της υπηρεσίας δανεισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος επαναλειτουργεί από 15-4-2021 η υπηρεσία δανεισμού της Βιβλιοθήκης μόνο για τα μέλη του Ιδρύματος και μόνο για επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, σε καθεστώς προστασίας…

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Έρευνας για την εμπειρία της ψηφιακής εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνθήκες πανδημίας

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας του Τμήματος Κοινωνιολογίας, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Επιτροπής Ψυχολογικών και Κοινωνικών Προεκτάσεων της Πανδημίας COVID 19, διεξάγει έρευνα…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και…

Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη: Προκήρυξη υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε κατά κανόνα υποτροφιών, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας έως 12 μηνών, σε…

Karphi excavation 2021: 15 July-end August 2021

Η Βρετανική Σχολή στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο του Manchester πρόκειται να διεξαγάγουν ανασκαφική έρευνα στο Καρφί το καλοκαίρι του 2021 (15 Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου 2021). Οι ενδιαφερόμενες/οι φοιτήτριες/ές…

Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης – Πρόσκληση Συμμετοχής

Οι εν ενεργεία μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Βιλελμίνη Αναστασιάδη, Αθηνά Κυριακώδη, Μιχάλης Λυκούρης, Ναταλία Μητσιώνη…