Βίκυ Φωσκόλου

Σε εκπαιδευτική άδεια το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας
E-mail: foskolou[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 67
Τηλέφωνο: 28310 77358
Ώρες Συνεργασίας: Σε εκπαιδευτική άδεια

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1985-1989) και συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (1991-96). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βυζαντινή Αρχαιολογία (2000). Η διδακτορική της διατριβή είχε τίτλο: Η Όμορφη Εκκλησιά στην Αίγινα. Εικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση των τοιχογραφιών. Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμων Bυζαντινή Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (2002-3) και ως μέλος του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2003 -2017). Τον Οκτώβριο του 2004 εκλέχτηκε λέκτορας και τον Ιούνιο του 2012 επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, Εικονογραφία, Βυζάντιο – Δύση: σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στον τομέα της τέχνης, Ιδιωτική ευλάβεια των βυζαντινών: αντικείμενα – αντιλήψεις – πρακτικές, Προσκύνημα και τα υλικά του κατάλοιπα

Σύνδεσμοι: 

 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

2014, «The Magic of the Written Word: the evidence of inscriptions on Byzantine magical amulets», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περ. Δ’ τομ. ΛΕ’, 329-248.

2015, Επιμέλεια σε συνεργασία με τον Πλάτωνα Πετρίδη του τόμου ΔΑΣΚΑΛΑ. Απόδοση τιμής στην καθηγήτρια Μαίρη Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου, Βιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου αρ. 122, Εθνικό και Καποδιοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2015, 523 σελ. 

2016, «Λείψανα, θαύματα και ευλογίες: Η αρχαιολογία της λατρείας τοπικών αγίων», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περ. Δ’ τομ. ΛΖ’ (2016), 157-180.