Κωνσταντίνος Μουστάκας

Αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής και Πρώιμης Οθωμανικής Ιστορίας

E-mail: moustakas[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 32
Τηλέφωνο: 28310 77355
Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 11.30 – 12.30 διά ζώσης στο γραφείο του διδάσκοντα & Τετάρτη 09.00 – 11.00 διά ζώσης στο γραφείο του διδάσκοντα

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Το 1986 εισήχθη στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από το οποίο αποφοίτησε το 1990 με ειδίκευση πτυχίου στην Ιστορία. Το 1991 έλαβε υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από το ΙΚΥ. Από το 1991 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά MPhil, και στη συνέχεια εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Αγγλία, στο αντικείμενο της βυζαντινής και οθωμανικής ιστορίας. Υποστήριξε την διατριβή του και ανακηρύχθηκε διδάκτωρ το 2001. Ενδιαμέσως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία κατά τα έτη 1997 και 1998. Εργάστηκε ως ωρομίσθιος αρχαιολόγος στην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων το 1999, και ως στέλεχος ερευνητικών καθηκόντων στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού μεταξύ 2000 και 2002. Από το 2002 διδάσκει βυζαντινή ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαδοχικά ως συμβασιούχος διδάσκων (2002-05), λέκτορας (2005-10) επίκουρος καθηγητής (2010-Νοέμβριος 2023) και αναπληρωτής καθηγητής (από τον Δεκέμβριο 2023). Παράλληλα εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό από το 2006, ενώ διατέλεσε ερευνητικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ μεταξύ 2004 και 2011. Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συγκριτική μελέτη βυζαντινών και οθωμανικών θεσμών και κοινωνικών πραγματικοτήτων, Κοινωνική, οικονομική και δημογραφική ιστορία του Βυζαντίου, των μεσαιωνικών Βαλκανίων, και της πρώιμης οθωμανικής αυτοκρατορίας, Βυζαντινές θεωρήσεις της οθωμανικής ανόδου, Ύστερη βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστοριογραφία, Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων

Ο Κωνσταντίνος Μουστάκας είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος «Χαρτογράφηση του χριστιανικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας κατά τους 15ο και 16ο αιώνες».

Δείτε ΕΔΩ την περιγραφή του ερευνητικού προγράμματος.

Σύνδεσμοι: 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Βιβλία

Ιστορία των μεσαιωνικών Βαλκανίων, 7ος – 11ος αι., Αθήνα: ΣΕΑΒ, 2015 (e-book).

Άρθρα

“Slave-Labour in the Early Ottoman Rural Economy. Regional Variations in the Balkans during the Fifteenth Century”, in M. Hadjianastasis (ed.), Frontiers of the Ottoman Imagination. Studies in Honour of Rhoads Murphey, Leiden-London: Brill, 2015, pp. 29-43.

“The Myth of the Byzantine Origins of the Osmanlis: An Essay in Interpretation”, Byzantine and Modern Greek Studies, 39/1 (2015), pp. 85-97.

«Οι αθωνικές περιουσίες στην νοτιο-ανατολική Μακεδονία τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα», στο Κ. Χρυσοχοΐδης (επιμ.), Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα μετόχια, Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Αγιορειτικής Εστίας, Θεσσαλονίκη 21-23/11/2014, Θεσσαλονίκη: Αγιορειτική Εστία, 2015, σσ. 93-105.

 “The logic of historical thematology in the Historia Politica Constantinopoleos and the Historia Patriarchica Constantinopoleos”, in E. Balta – G. Salakidis – Th. Stavridis (eds.), Festschrift in Honor of Ioannis P. Theocharidis, II. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, Istanbul: Isis Press, 2014, pp. 363-74.

 “Idealizing themes of Osmanli origins in the historical texts of the 15th and early 16th centuries”, Ariadne, 18 (2012), pp. 151-70.

«Μεθοδολογικά ζητήματα στην μελέτη των πληθυσμιακών μεγεθών της υστεροβυζαντινής πόλης», στο Τ. Κιουσοπούλου (επιμ.), Η Βυζαντινή Πόλη. Προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, Ρέθυμνο 2012, σσ. 225-51.

“‘Byzantine “Visions’ of the Ottoman Empire: Theories of Ottoman Legitimacy by Byzantine Scholars after the Fall of Constantinople”, στο A. Lymberopoulou (επιμ.), Images of the Byzantine World. Visions, Messages and Meanings: Studies presented to Leslie Brubaker, Aldershot: Ashgate, 2011, σσ. 215-29.

«Πρώιμες ιστορικές μαρτυρίες για τη μονή Μαυριώτισσας Καστοριάς (1530)», στο Γ. Σαλακίδης (επιμ.), Τουρκολογικά. Τιμητικός τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 253-88.     

“Early Evidence on the Introduction of Timar in the Balkans and its use as a Means of Incorporation. The Pronoia of Laskaris”, Südost Forschungen, 68 (2009), σσ. 63-95.  

«Μαμάιμι: Συμβολή στη μελέτη της χρησμολογικής παράδοσης κατά την εποχή της άλωσης», Αριάδνη. Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 14 (2008), σσ. 119-55.