Γιάννης Κοκκινάκης

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας
E-mail: kokkinakis[at]uoc[dot]gr
Γραφείο: 68
Τηλέφωνο: 2821093117, 2831077359
Ώρες Συνεργασίας: Δια ζώσης Πέμπτη 10.30-11.30, γραφείο 68.

Εκτενές Βιογραφικό: Εδώ

Διδάσκει από το 2001 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εκτείνονται στα ακόλουθα γνωστικά πεδία: Νομισματική πολιτική στο ελληνικό κράτος, Ιστορία των Νομισματικών Συστημάτων, Πρόνοια και κοινωνική πολιτική στο ελληνικό κράτος, Ιστορία της Κρητικής Πολιτείας, Ιστορία των ΗΠΑ.