Εργαστήριο «Μεθοδολογίας Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης»

Οι φοιτητές του ΠΜΣ “Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία” που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους οφείλουν να παρακολουθούν το εργαστήριο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης». Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αυτού προσδιορίζουν το θέμα και εντοπίζουν/συγκεντρώνουν την απαραίτητη αρχειακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση για τη μελλοντική διπλωματική εργασία τους.